Davranışsal Finans: Aşırı Tepki ve Kullanılabilirlik Önyargısı

Piyasa verimliliği kavramı, güvenlik ile ilgili yeni bilgilerin piyasadaki güvencenin fiyatına az ya da çok yansıtılacağını varsayar. Bir şirket hakkında iyi haberler, işletme hisse fiyatını orantılı bir miktarda artırmalı ve bu fiyat, şirket hakkında yeni bilgiler bulunana kadar sabit kalmalıdır.

Gerçekte, bu idealize edilmiş beklenti, nadiren böyle temiz, engelsiz bir şekilde geçmektedir. Çoğu zaman, borsadaki katılımcılar aslında yeni bilgilere aşırı tepki veriyor, böylece bilginin kapsamına göre fiyatı üzerinde olması gerekenden daha büyük bir etki yaratıyorlar. Ek olarak, normal olarak iyi haberlere eşlik eden fiyat artışı kalıcı bir eğilim değildir; daha çok, yeni bir bilgi verilmemiş olsa bile zamanla aşınmaya eğilimlidir. “Davranışsal Finans: Aşırı Tepki ve Kullanılabilirlik Önyargısı” yazısını okumaya devam et

Davranışsal Finans: Sürü Davranışı

davranışsal finans

Son dönemdeki en olumsuz mali olaylardan biri internet balonunun patlaması olabilir. Eğer olursa, bu gibi olaylar piyasalarda ilk kez gerçekleşmiş olmayacaktır.

Nasıl böyle felaketvari şeylerin tekrar tekrar olmasına izin verilebilir?

Bu sorunun cevabı, bazı insanların toplu hareket eden bir insan niteliği olduğuna inanıldığında bulunabilir: bireylerin daha büyük bir grubun eylemlerini (rasyonel veya irrasyonel) taklit etme eğilimi olan sürü davranışları göstermeleridir. Bununla birlikte, bireysel olarak, çoğu insan aynı seçimi yapmaz.

Sürü davranışının oluşmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi toplumsal uygunluk baskısıdır. Muhtemelen tecrübelerinden dolayı bunun güçlü bir kuvvet olabileceğini biliyorsunuzdur. Bunun nedeni, çoğu insan çok girişken ve dışlanmış olarak markalanmak yerine bir grup tarafından kabul edilme isteğine sahip olmasıdır. Dolayısıyla, o gruba üye olmak için grubun izinden gitmek ideal bir yoldur. “Davranışsal Finans: Sürü Davranışı” yazısını okumaya devam et

DAVRANIŞSAL FİNANS – DOĞRULAMA VE ÖNYARGILAR

finansal önyargılar

Davranışsal finans seri makale çalışmamıza Davranışsal Finans Nedir? yazımızla başlamıştık. Ardından Zihinsel Demirleme ve Zihinsel Muhasebe yazılarımızla devam etmiştik. Çıktığınız bu finans eğitimi yolculuğunda size işinize yarayacak bir finansal program oluşturmak için çalışmamıza bu yazımız ile devam ediyoruz. Tüm değerli öğrenci arkadaşlarım, serimizin devamı da gelecek, bilginize..

***

Genellikle “görmenin inanmak” olduğu söylenir. Genellikle durum böyle olmakla birlikte, bazı durumlarda algıladığınız şey mutlaka gerçekliğin gerçek bir temsili değildir. Bu, duyularınızla ilgili bir yanlış olduğunu değil, zihinlerin belirli türde bilgi ve olayları işlemekte önyargılar oluşturma eğilimi göstermesini ifade eder.

Bu makalede, doğrulama ve geri izleme önyargılarının algılarımızı ve sonraki kararlarımızı nasıl etkilediğini tartışacağız.

“DAVRANIŞSAL FİNANS – DOĞRULAMA VE ÖNYARGILAR” yazısını okumaya devam et